Hande van Hoop

Hands of Hope
Kontak ons:

Epos: navrae@handevanhoop.co.za

Tel: 0820676990

Tuisblad Wat doen ons Ondersteun ons Kontak
ons
Skuilings
en Oorde
Webskakels
Visie en Misie

Hande van Hoop is 'n Inter Kerklike, Nie-Winsgewende Organisasie ( Artikel 21 ) en 'n lid van die SAIF (The Southern Africa Institute of Fundraising.) wat uitreik na mense met Voedsel, Klerasie, Werks- en Behuisings Nood. Verskaf Berading deur gespesialiseerde Trauma en Geestelike Beraders, en Regsadvies waar nodig. Ons doel is om Hande te vat met ander Groepe om soveel as moontlik mense te help in Nood - Ons vra alle Suid - Afrikaners vir jul ondersteuning. Ons wil u bedank vir die tyd wat u geneem het om hierdie brief te lees, asook u bydra in hierdie enorme taak wat ons het om ander te help om 'n verskil te maak in hul lewens

Hands of Hope is a Inter Church, Non-Profitable Organization ( Act 21 ) and a member of the SAIF (The Southern Africa Institute of Fundraising.) who help others who are in desperate need of Food, Clothing, Work and Housing. Counselling is provided by specialized Counsellors in Trauma and Spiritually welfare and Legal advice if needed. Our aim is to join Hands with other Groups to assit people in Need. We ask all South-Africans to support us. We want to thank you time for your time by reading this lettre, and also for contributing in this very ernormous task, to help others so that they also can make a diffrence in their lives.


Hierdie werf word deur
Hostcow gehuisves